QUẢN LÍ KHO HÀNG

Kho chứa hàng không đơn giản là nơi cất giữ, nhập, xuất hàng hóa mà nó còn nói lên tầm vóc của một doanh nghiệp. Công nghệ thông tin phát triển vượt bậc đã cho phép kho có một vị trí quan trọng hơn trong cơ cấu kinh doanh, đặc biệt vận hành sản xuất và bán hàng.

Ngày nay, doanh nghiệp Việt không thể tách rời cơ chế vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì thế, Chúng tôi  hân hạnh giới thiệu giải pháp Quản Lý Kho chuyên nghiệp bằng mã vạch. Với hệ thống quản lý xuất nhập tồn hàng hóa, đánh dấu mã sản phẩm bằng mã vạch giúp việc quản lý được danh mục phân nhóm hàng hóa, quản lý theo Lô, Ngày, Số Serial/IMEI, hạn sử dụng/ bảo hành của từng nhóm hàng hóa…. Cho phép khai báo và quản lý Kho hàng không giới hạn.

Từ đó việc quản lý được kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng…Tránh được việc thất thoát hàng hóa đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu kho.

Giải pháp này đã được tối ưu hóa trên một số thiết bị chuyên dụng như là:   MIRA,PM40,PM60,PM80,PM450

Truy xuất thông tin báo cáo nhanh chóng 24/24. Khả năng tích hợp hệ thống ERP (NaV-SAP- Oracle…).